نوشته‌ها

شرکت کاشی امین میبد موفق شد در سی امین جشنواره امتنان از کارآفرینان و کارگران نمونه استان یزد ، لوح و تندیس کارفرمای برتر و نماینده کارگران برتر را کسب نماید .
کسب این موفقیت نشان دهنده اعتقاد و عزم راسخ خانواده بزرگ شرکت کاشی امین میبد می باشد .

این موفقیت بزرگ را به خانواده شرکت کاشی امین میبد تبریک و تهنیت می گوییم .

منبع: روابط عمومی