نظرسنجی از کارکنان-عمومی

همكار گرامي لطفاً به اين نكات توجه فرماييد. *** درجهت کسب رضایتمندی شما خواهشمند است پارامترها به صورت کامل و در صورت نیاز توضیح کامل داده شود. الف: سؤالات زير در راستاي استقرار سيستم مديريت كيفيت يكپارچه و به جهت آگاهي و اطلاع از سطح رضايت كاركنان شركت و بهبود آن طراحي گرديده است. ب: برای رفع مشکلات و ردیابی نیازهای شماره خواهشمند است نام واحد و شماره پرسنلی را قید نمائید. با تشكر مدیر اداری
  • اداری

  • سوالات مربوط به رضایتمندی از ایمنی و بهداشت

  • سوالات مربوط به رضایتمندی سرویسهای ایاب و ذهاب